Banner Image

Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk

Prosjektnummer: 900842
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2013
Sluttdato: 01.10.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Publikasjoner (13)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900842

Bakgrunn

Både nasjonale og internasjonale helsemyndigheter anbefaler befolkningen å spise mer sjømat, og spesielt fet fisk for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Så langt har forskningen på helseeffekter av sjømat hovedsakelig dreid seg om effekten av marint omega-3, men sjømat inneholder også andre viktige næringsstoff som vitamin D, jod, selen og proteiner av høy kvalitet. Foreløpig mangler det dokumentasjon på helseeffektene av sjømat som sådan, og spesielt innenfor andre områder enn hjerte- og karsykdom. Det finnes en del indikasjoner fra befolkningsstudier og dyrestudier om at sjømat også kan ha betydning innenfor metabolsk helse og mental helse, og dette må studeres nærmere. Det er også av stor betydning å vite hvordan bakgrunnsdietten vår virker inn på helseeffektene av sjømat.
 
Prosjektet er sektorovergripende og inkluderer både hvitfisksektoren, pelagisk sektor og oppdrettsnæringen, og er godt forankret i FHFs handlingsplan.

Prosjektet er ledet fra program for sunn og trygg sjømat ved NIFES som har som hovedmål å “dokumentere sammensetning og forstå helseeffekter av sjømat i et nytte-risiko perspektiv”. Prosjektet går dermed rett inn i kjerneområdet til programmet. De øvrige hovedsøkerne (Institutt for indremedisin (IFI) og Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU) og Universitetet i Bergen (UiB) har bred kompetanse innenfor henholdsvis metabolsk helse og mental helse, og bidrar således også med sin kjernekompetanse inn i prosjektet.

Resultatmål

Å undersøke om mager og fet fisk kan bedre metabolsk og mental helse hos mennesker.
 
Delmål
• Å studere effekten av inntak av fisk på utviklingen av metabolsk syndrom, diabetes type II og hjerte-kar sykdom.
• Å undersøke effekten av høyt inntak av laks og torsk på glukosetoleranse når det gjelder immunsystem og lipidmetabolisme hos friske voksne og barn/unge.
• Å bestemme termisk effekt og graden av metthet fra fiskemåltider versus kjøttmåltider og undersøke betydningen av bakgrunnsdiett på diettindusert termogenese.
• Å studere effekten av inntak av fisk på utviklingen av hoftebrudd i en befolkningsbasert undersøkelse.
• Å studere om regelmessig inntak av sild og makrell bedrer læring hos barnehagebarn.
• Å undersøke effekten av spiseforsøk med fet fisk på læringsevne hos norske skolebarn med lavt sjømatinntak.
• Å undersøke betydningen av sjømatinntak på ernæringsstatus og fødselsdepresjon hos mødre og betydningen av morens sjømatinntak for barnets utvikling.

Forventet nytteverdi

Resultatene fra prosjektet vil kunne være med på å legge grunnlaget for de neste kostanbefalingene, slik at man i større grad kan gi matvarebaserte, heller enn næringsstoffbaserte anbefalinger.
 
Internasjonalt sett er forekomsten av livsstilssykdommer økende, og i følge WHO/FAO er sunt kosthold en av nøklene for å forebygge slike sykdommer. Resultatene fra prosjektet vil også her kunne være med å bidra til at befolkningen kan ta informerte valg.
 
Dokumentasjon av sammenhenger mellom sjømatinntak og folkehelse har også betydning for næringens aktører på flere måter. Spesielt viktig er det at prosjektet ser nærmere på hele sjømatmåltider og ikke kun enkeltingredienser, som mye av eksisterende kunnskap er forankret i.

Gjennomføring

FHF og Norges forskningsråd hadde våren 2012 en fellesutlysning innen Sjømat og human helse.

Dette prosjektet er etablert som et resultat av denne utlysningen.
 
Prosjektet ledes av NIFES og vil bli gjennomført i tidsperioden 2013–2016 i samarbeid med følgende aktører fra forskning, forvaltning og næring:
• Klinisk institutt 2 (tidligere Institutt for indremedisin (IFI)) ved Universitetet i Bergen (UiB))
• Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest)
• Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
• Institutt for global helse og samfunnsmedisin (tidligere Institutt for samfunnsmedisinske fag) ved UiB
• Kjemisk institutt ved UiB
• Institutt for biologi, Universitetet i København
• Institutt for humanernæring, Universitetet i København
• Techical University of Munich (TUM)
• LMU Munich/Ludwig-Maximilians-Universität München 
• East China Normal University (ECNU)
• Universitetet i Tromsø (UiT)
• Haukeland universitetssykehus
• Haraldsplass diakonale sykehus
• Folkehelseinstituttet
• Kavli forskningssenter for aldring og demens
• Norsk sjømatsenter
• Lerøy Seafood Group
• Skretting ARC
• Norway Seafoods
• Norway Pelagic
• Marine harvest
• Arena Ocean of Opportunities/Blue Planet

Prosjektet er inndelt i to hovedtema: metabolsk helse og mental helse. Disse ledes av hver sin programleder, henholdsvis prof dr.med. Gunnar Mellgren, og prof. dr.psychol. Kjell Morten Stormark. Hele prosjektet omfatter syv arbeidspakker, hvorav fire er innenfor metabolsk helse og tre er innenfor mental helse. 

Arbeidspakkene er som følger:
WP1: Prospective studies on dietary fish intake and risk of metabolic syndrome, diabetes, coronary heart disease, bone mineral density and hip fractures.
WP2: Health effects of high intake of salmon and cod in adults and children/adolescents.
WP3: Energy expenditure and obesity Development.
WP4: Utgår.
WP5: The effect of nutrition on learning abilities for children in kindergarden.
WP6: Oily fish and learning abilities in Norwegian youths.
WP7: Seafood intake, mental health and infant development.

Formidlingsplan

Det vil bli utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for prosjektet. I korte trekk legges det vekt på publisering i høyt rangerte vitenskapelige tidsskrifter, presentasjoner på konferanser, foredrag i vitenskapelige og næringsorienterte fora, samt skriving av populærvitenskapelige artikler. Forskerne i prosjektet utfører fri forskningsformidling på vanlig måte. FHF informeres om formidlingsaktiviteter.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215