Søk blant FHF-prosjekter

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF utlyser inntil 8.mill. kr til utvikling av smart redskapsteknologi innen kommersielle fiskerier
Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF utlyser 8 mill. kr. til teknologiprosjekter for implementering av FoU i norske pelagiske konsumanlegg.
Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF utlyser 5 millioner kroner til teknologiprosjekter for implementering av FoU i norske fiskefartøy.
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215