Søk blant FHF-prosjekter

Har du innspill til FHF?

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill.
Prosjekt i bedrift

Prosjekt i bedrift

Prosjekt i Bedrift (PIB) skal bidra til å øke nytten av FoU-investeringene gjennom direkte involvering av bedrifter i konkrete utviklingsprosjekter innenfor prioriterte områder i FHFs handlingsplan.
Slik arbeider FHF

Slik arbeider FHF

FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. Les mer om hvordan FHF arbeider her.
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215