Banner Image

Sjømat og helse-konferansen

Siste nytt fra forskningsfronten om sjømat og helse var tema når Forskningsrådet og FHF arrangerte konferansen i Bergen 14.-15. september i år. Presentasjonene er nå klare for nedlasting.


17 October 2016 Kl: 12:30
Skrevet av: Cecilie Bakken Sneesby
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215