Banner Image

Langs kysten 2017 - Alta 12. oktober

Møtet i Alta blir viktige bidrag til bedret kontroll med lakselus på den enkelte lokalitet.


12 September 2017 Kl: 11:36
Skrevet av: Hans Petter Næs
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215