Banner Image

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett

Fôret er den største innsatsfaktoren ved produksjon av laks, og spørsmål om bærekraft blir ofte en diskusjon om fôrråvarer og hvor effektivt råvarene som fôr til laksen utnyttes. Et nylig oppstartet FHF prosjekt skal nå se på dette.
Fagfelt:

22 mar 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Nofima
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215