Banner Image

Marine ressurser

Innenfor satsingen på fangsbasert akvakultur har man siste år avsluttet prosjektet "teknologiutvikling i fangstbasert akvakultur". Dette har bidratt til å løse flaskehalser innenfor området. FHF har også økt tilgjengeligheten av kunnskap for fangsbasert akvakultur ved å gi ut en faghåndbok som gir en oppsummering av "best practice".

Kontaktperson:

Eirik Sigstadstø
Kontaktperson:
 
Eirik Sigstadstø
fagsjef marine ressurser - Trondheim
Tlf: +47 412 64 616
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215