Banner Image

Industri, skalldyr

FHF har i flere år hatt en betydelig innsats på kongekrabbe, noe som har bidratt sterkt til verdiskapingen og ikke minst veksten i eksport av særlig levende kongekrabbe. Kunnskap og erfaringer fra dette vil benyttes i innsats på reke, der landing av levende reker har et potensiale for å bidra til økt verdiskaping.Snøkrabbe er en ny art i norske farvann der det og kan være potensiale for verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap om levendehåndtering.

Kontaktperson:

Kristian Prytz
Kontaktperson:
 
Kristian Prytz
fagsjef industri/foredling, havbruk - Tromsø
Tlf: +47 99 58 53 87
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215