Banner Image

Industri, pelagisk

Internasjonal konkurransen gjør det nødvendig å innrette FoU-aktiviteten mot tiltak som kan styrke norsk industri sin konurransekraft. Produksjonen av fryst pelagiske konsumprodukter regnes for å være svært effektiv. Likevel er det fortsatt rom for ytterligere automatisering og robotisering av produksjonen. Ny teknologi gjør det også mulig å kunne differensiere produktspekteret ytterligere og dermed ta ut større verdiskaping i verdikjeden.

Kontaktperson:

Lars Lovund
Kontaktperson:
 
Lars Lovund
fagsjef industri/foredling, pelagisk - Ålesund
Tlf: +47 906 80 846
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215