Banner Image

Industri, fersk/fryst torskefisk

Produksjonen av hvitfiskfilet er effektivisert de senere årene, men det må fortsatt settes inn FoU-ressurser for automatisering og robotisering av arbeidskrevende produksjonsprosesser som fjerning av tykkfiskbein og kvalitetskontroll. Utvikling av slike tekniske løsninger kan bidra til at det utvikles en tilnærmet fullautomatisert filetproduksjon med lavere arbeidskostnader og økt utbytte av høyprisprodukter.  

Kontaktperson:

Frank Jakobsen
Kontaktperson:
 
Frank Jakobsen
fagsjef industri/foredling, hvitfisk fersk/filet - Tromsø
Tlf: +47 934 54 221
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215