Banner Image

Fiskeri- og fartøyteknologi

FoU ønsker å optimalisere lønnsomheten i fiskeflåten gjennom å utvikle ressurs-og miljøvennlig fiskeriteknologi:

Utvikling av mer ressurs-og miljøvennlig redskapsteknologi
Fangst og redskapskontroll, herunder artseleksjon og fangst mengde
Oppnå fangst - og redskapskontroll i alle faser av fangstprosessen
Utvikle IKT-systemer for fangsteffektivisering
Utvikle og implementere teknologi for effektivisering og kostnadsreduksjon på fartøy og ombordsystemer, samt teknologi for å forbedre fartøysegenskaper og sikkerhet
Bidra til kunnskap for å øke utnyttelse og merverdi av restråstoff fra hvitfiskflåten 
Øke lønnsomhet og verdiskaping ved fangstbasert akvakultur gjennom hele året og øke volum av torskefisk satt i merd

Kontaktperson:

Rita Naustvik Maråk
Kontaktperson:
 
Rita Naustvik Maråk
fagsjef fiskeriteknologi - Ålesund
Tlf: +47 415 64 306
Roar Pedersen
Kontaktperson:
 
Roar Pedersen
fagsjef fartøyteknologi - Ålesund
Tlf: +47 480 77 688
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215