Banner Image

Villfisk

Det er til dels ulike utfordringer og problemstillinger som preger flåte-og industrisiden. Men det er mye som er overlappende og av felles interesse. Lønnsomhetsutviklingen i de to sektorene er gjensidig avhengig av hverandre. Både flåte og industri er sterkt konkurranseutsatt. Flåten konkurrerer blant annet med andre sektorer som har betydelige støtteordninger, og industrien er i direkte konkurranse med fiskeindustri i lavkostland. For begge sektorene er teknologi-utvikling helt sentralt for å øke lønnsomhet og effektivitet i næringen, slik at konkurransekraften styrkes.

FHFs FoU-investeringer på begge felt preges av teknologiutvikling. Både i industrien og i flåten er FoU-utvikling, i tett samspill med aktørene og bedriftene avgjørende. Derfor ønsker FHF å utvikle prosjekter i bedrift og samspill mellom næring og leverandørindustrien langs hele verdikjeden på villfisksektoren.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215