Banner Image

Skånsom sløyemaskin - PIB utlysning

FHF utlyser opptil 4 mill. NOK for utvikling av skånsom sløyemaskin. Utlysningen er en del av FHF sin satsing for å utvikle automatiserte og effektive linjer for produksjon av hvitfisk, og er del av FHFs Prosjekt-i-Bedrift ordning. Søknadsfrist er 18. november.

FHF har prioritert arbeidet med å utvikle fullautomatisert filetering av hvitfisk. Det vil ha stor betydning for utvikling av lønnsom bearbeiding i Norge.
Fullautomatisert vil si at alle ledd i produksjonsprosessen må adresseres og FHF har flere prosjekter gående. Nå skal skånsom sløyemaskin utfordres. Målet er å oppnå automatisert sløying som bedre ivaretar restråstoff og reduserer svinn. Begge deler vil øke lønnsomheten.
Utlysningen forutsetter samarbeid mellom sjømatbedrift og teknologileverandør og er del av FHFs Prosjekt-i-Bedrift ordning.

Ytterligere opplysninger om utlysningen kan fås ved henvendelse til Frank Jakobsen fagsjef industri/foredling, hvitfisk fersk/filet - Tromsø.  Tlf. +47 934 54 221, email: frank.jakobsen@fhf.no

 

Relevante dokumenter:
Utlysningsteksten
Retningslinjer for sluttrapportering 
Mal for budsjett, finansiering og fremdrift
Mal for prosjektskisse

Relevant documents:
Call for up to 4 mill. NOK
Guideline final reporting
Template budget
Template project outline

 

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215