Banner Image

Rammebetingelser

FHF skal bidra til gode rammebetingelser for villfisksektoren gjennom forskningsbasert kunnskap.

2018 målsettinger:

  • Fremskaffe forskningsbasert dokumentasjon som kan bidra til utvikling av rammebetingelsene i villfisknæringen.

  • Frembringe kunnskap om konsekvenser for næringen ved innføring av nytt lov- og forskriftsverk, reguleringsordninger og dokumentasjonskrav.

  • Bidra med kunnskap om ulike reguleringsmodeller med tanke på forutsigbarhet og stabilitet for næringen.

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215