Banner Image

Industri, pelagisk

FHF skal bidra til å skape lønnsom bearbeiding av makrell i Norge, som vil gi økt kvalitet, bedret effektivitet og reduserte produksjonskostnader. 

2019 målsettinger

  • Utvide satsingen på “Fremtidens pelagiske fabrikk” basert på produksjonsteknologi, prosess- og produktkunnskap knyttet til automatisering samt bærekraftig produksjon av pelagisk fisk. 

  • Bidra til mer effektiv og lønnsom produksjon av makrellfilet basert på forbruker pakninger. 

  • Restråstoff fra makrell – kartlegge og utvikle muligheter for tilpasset produksjon av høyverdige produkter til menneskeføde med basis i mindre modulbaserte anlegg i nær tilknytning til fileteringsanlegg. 

  • Videreutvikle konseptet «FriFlyt» for å kunne ta ut potensialet som følger av slik ny teknologi. 

  • Utvikle teknologi og systemer for bedre produksjonsstyring, automatisering og robotisering.

Kontaktperson:

Lars Lovund
Kontaktperson:
 
Lars Lovund
fagsjef industri/foredling, pelagisk - Ålesund
Tlf: +47 906 80 846
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121