Banner Image

Fiskeri- og fartøyteknologi

FHFs prosjekter skal bidra til forbedret fangstkontroll og mer effektiv og kvalitetsfremmende behandling av råstoff om bord i fartøyene. 

2018 målsettinger:

  • Utvikle teknologi for et lønnsomt fiskeri samt effektiv og sikker redskapshåndtering.

  • Utvikle teknologi for effektiv, kvalitetsfremmede og miljøvennlig fangsthåndtering.

  • Utvikle teknologi for effektivisering, kostnadsreduksjon og miljøforbedringer.

 

Kontaktperson:

Rita Naustvik Maråk
Kontaktperson:
 
Rita Naustvik Maråk
fagsjef fiskeriteknologi - Ålesund
Tlf: +47 415 64 306
Roar Pedersen
Kontaktperson:
 
Roar Pedersen
fagsjef fartøyteknologi - Ålesund
Tlf: +47 480 77 688
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215