Banner Image

Resultater fra avsluttede prosjekter

FHF har ca. 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Ved å gå inn i kategoriboksene under vil du finne oversikt over de seneste avsluttede FHF-prosjektene og hovedresultatene derfra. Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen.

Oversikten vil bestå av prosjekter som er faglig avsluttet i FHF. Fra 2017 legges disse ut for hvert kvartal. Du finner en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var målsettingen.

Du kan enkelt klikke deg direkte inn på prosjektsiden for det aktuelle prosjektet på www.fhf.no. Der vil du finne mer utfyllende informasjon, samt ikke minst leveransene i form av presentasjoner, faktaark, sluttrapporter etc.

Vi tror disse oversiktene vil være et godt bidrag til å lette tilgjengeligheten og derved øke nytten av FHF-prosjektene.

Vi har valgt å dele prosjektene inn i to kategorier, som du ser under. Dersom du ikke finner frem, eller har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121