Banner Image

Viktige dokumenter

Standardvilkår for tilsagn fra FHF pr. 01.01..2019

Standard terms and conditions

FHF og statsstøtteregelverket, orientering per 01.01.2019

 

FHFs skjema for foretak - egenerklæring vedr. statsstøtte per 01.01.2019 

 


Tidligere versjoner av FHFs standardvilkår:


FHFs standardvilkår versjon 4

FHFs standard term and conditions version 4

FHFs standardvilkår versjon 5

FHFs standard term and conditions version 5

FHFs standardvilkår versjon 6

FHFs standard term and conditions version 6

 

 

 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121