Banner Image

Ved bruk av akustisk fangstovervåkning anbefales det nå noen løsninger for å forbedre målingene av fiskestimer i not

En ny studie har sett på ulike løsninger for å bedre kunne bruke akustisk måling i notfiske for ha kontroll på mengde, arts- og størrelses sammensetning samt adferd til fisken og kommet med noen anbefalinger.
Fagfelt:

04 jan 2019
Skrevet av: FHF
Foto av: Havforskningsinstituttet
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121