Banner Image

Oppstart av fire nye prosjekter innen plast i sjømatnæringen

Fire nye prosjekter skal jobbe med å øke kunnskapen om omfanget av plastavfall fra sjømatnæringen og hvordan redusere utslipp, samt å øke kunnskapen om mikro- og nanoplast i fisk.

02 okt 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: Bo Eide, holdnorgerent.no
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121