Banner Image

Analyse av landbasert oppdrett av laks: Produksjon, økonomi og risiko

En ny analyse viser at det er større kostnader forbundet med produksjon av både matfisk og stor-smolt på land og at risikoen er større enn tradisjonelt oppdrett i åpne anlegg i sjø.
Fagfelt:

02 okt 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215