Banner Image

Slakting av laks – oppsummering av resultater fra FHF finansierte prosjekter

Dette er en oversikt over prosjekter finansiert av FHF som omhandler tema rundt fiskevelferd og kvalitet ved trenging og slakting av laks. Å ha denne kunnskapen sammenstilt kan være nyttig for oppdrettere og fiskehelsepersonell som har ansvar for slakteprosessene.
Fagfelt:

05 nov 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121