Banner Image

FHF lyser ut inntil 2 mill. kr. til utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), lyser ut inntil 2 mill. kr. til implementering av FoU innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB).

02 nov 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: FHF
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121