Banner Image

Mer effektiv metode for bunnundersøkelser under oppdrettsanlegg testes nå ut

Ny DNA test gir håp om å redusere tidsbruk og kostnader knyttet til de pålagte bunnundersøkelsene under oppdrettsanlegg.
Fagfelt:

16 mai 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215