Banner Image

Gjellesykdom hos laks er fortsatt et stort problem

Gjellene er et livsviktig organ for utveksling og opptak av gasser og ioner fra miljøet, og samtidig en innfallsport for mikroorganismer og sykdomspatogener.
Fagfelt:

14 mai 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: FoMas
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121