Banner Image

FHF lyser ut midler til økt kunnskap om hvordan næringen kan redusere sitt plastavfall samt til forekomst av mikro- og nanoplast i fisk

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

02 mai 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: Bo Eide, holdnorgerent.no
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121