Banner Image

Ny studie dokumenterer næringsinnhold for klippfisk og tørrfisk

I følge EU regelverk kreves det at all mat til konsument blir merket med detaljert næringsinnhold, samt at informasjon om mineraler, mikrobiologiske forhold og fremmedstoffer foreligger.

04 jul 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: ANFACO CECOPESCA´s laboratories
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121