Banner Image

FHF lyser ut 8 mill. til «fremtidens klippfiskproduksjon» / NSRF issue a call for 8 mill. NOK to «the clipfish production of the future»

FHF identifiserer hvert år en strategisk satsing som ikke er del av ordinær aktivitet innenfor verdikjedene hvitfisk, pelagisk, eller havbruk. I år har FHF definert fremtidens klippfiskproduksjon som en slik satsing, og det lyses ut inntil 8 millioner kroner fordelt på to tema.

22 jun 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: Norges sjømatråd
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121