Banner Image

Utvikling av kilenot til fangst av makrell

Ny utforming av kilenot for å fange makrell har gitt lovende resultater i et nytt forprosjekt gjennomført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Matre Fiskeriselskap.
Fagfelt:

08 jun 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: Havforskningsinstituttet
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215