Banner Image

Ny utlysning om midler til prosjekter innen sameksistens mellom lakseoppdrett og villtorsk

Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan gi oss kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander. FHF styrker denne utlysningen med 8 av de 24 millioner.
Fagfelt:

01 jun 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215