Banner Image

Alternative tiltak for begroingskontroll testet ut av SINTEF Ocean

Begroing er uønsket vekst av marine organismer på nøter, sensorer for strømmåling og alt annet utstyr som ligger i sjøen.

05 jul 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121