Banner Image

Oppsummering «Langs kysten 2017»: En møterekke med fokus på kontroll av lakselus

Som del av FHFs storsatsing på forebygging og kontroll med lakselus ble det høsten 2017 arrangert en serie møter på ni ulike steder langs kysten. I møtene var det utveksling av kunnskap og erfaringer, fra forskning og operasjonell drift.
Fagfelt:

23 jan 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215