Banner Image

Ny kunnskap om yersiniose

Yersiniose-utbrudd som gir dødelighet hos stor laks i sjø er et økende problem i norsk havbruksnæring.
Fagfelt:

12 feb 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: PHARMAQ. Små blødninger i svømmeblæren som følge av yersiniose i laks
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215