Banner Image

Ny teknologi gir håp om å produsere beinfri filet og loin av fisk om bord i trål

Konsumenter ønsker beinfrie produkter. Ombordproduserte beinfrie filetprodukter har et stort potensial i sjømatmarkedet. Ved hjelp av banebrytende ny teknologi fra den islandske utstyrsprodusenten Valka var målsetningen i dette FHF finansierte prosjektet å produsere beinfrie produkter om bord i norske fabrikktrålere.

09 feb 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Møreforskning
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215