Banner Image

Verdiskapning og ringvirkninger fra leverandørindustrien til sjømatnæringen

Ny animasjon som resultat av FHF finansiert prosjekt fra SINTEF som synliggjør verdiskapningen og ringvirkninger som skapes i og av bedrifter som leverer teknologi og service til sjømatnæringen kan nå ses.

08 feb 2018
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215