Banner Image

Næringen bidrar betydelig til prosjektet om hvordan havbruk påvirker torsk

Det store prosjektet som er utlyst fra Forskningsrådet har fått velfortjent bred oppmerksomhet, det er et viktig felt som nå adresseres og der forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig. Dette prosjektet kommer næringen til nytte, og derfor har også næringen - gjennom FHF – bidratt sterkt til prosjektet.

19 des 2018
Skrevet av: FHF
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121