Banner Image

FHF lyser ut inntil 6 millioner kroner til prosjekt på fiskevelferd hos laks i matfiskanlegg

Laksenæringens visjoner om vekst fordrer økt kontroll med de biologiske og helsemessige utfordringene, og her er overvåkning og kontroll av fiskens helse og velferd et sentralt element. FISHWELL-prosjektet har gitt næringen en «verktøykasse» for måling av ulike velferdsindikatorer, og neste steg er å kartlegge hvilke indikatorer som bør inngå i rutinemessig evaluering av matfisk.
Fagfelt:

19 des 2018
Skrevet av: FHF
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121