Banner Image

Stort behov for mer kunnskap om strukturering

Det er relativt lett å se effektiviseringsgevinsten av at to fiskekvoter samles på ett fartøy. Det er mye vanskeligere å se effekten på kystsamfunnene av at det blir et fartøy mindre. Skal man da være for eller imot strukturering i fiskeflåten?
Fagfelt:

27 aug 2018
Skrevet av: Anne-May Johansen, Nofima
Foto av: Nofima
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121