Banner Image

Færøyenes fiskeriminister til Pelagisk Arena


30 apr 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Casper Christoffersen
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215