Banner Image

Kystsoneplanlegging bør ta mer høyde for lokale miljøforhold og større samspill mellom geografiske områder for å hindre smittespredning av PD

I bekjempelsen av PD er det viktig å forstå hvordan miljømessige, biologiske og organisatoriske faktorer innvirker på spredning, sykdomsutbrudd og smitterisiko. Alle disse faktorene har nå blitt studert i sammenheng av NTNU i Ålesund i samarbeid med Veterinærinstituttet og med finansiering fra FHF. Resultatene herfra kan brukes som grunnlag for mulig utarbeidelse av nye bekjempelsesstrategier.
Fagfelt:

04 apr 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215