Banner Image

Ny rapport: Strukturering i fiskeflåten – drivkrefter og konsekvenser

Rapporten beskriver hvilke effekter strukturering i norsk fiskerinæring på sjøsiden kan gi.
Fagfelt:

03 apr 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: K. O. Kristiansen
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215