Banner Image

VIDEO: Langs kysten 2017 - Slik tar Nordlaks fatt på luseproblematikken

Som del av vår strategiske satsing på forebygging og kontroll av lakselus, reiser FHF langs kysten i høst og avholder møter med fokus på dialog og erfaringsutveksling mellom næringen, fiskehelsetjenester og forskningsinstitusjoner. I etterkant legger vi ut fakta-referater fra møtene for å gi alle interessenter innblikk i hva som ble drøftet.
Fagfelt:

09 okt 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215