Banner Image

Nyvunnet verktøy gir bedre foredling av fisk

I et nylig avsluttet prosjekt, har det blitt utviklet et verktøy som sørger for ensretting av pelagisk fisk i standard 20 kilos kartongen. Verktøyet – ensretteren – vil på sikt også kunne tas i bruk ved behandling av ulike fiskearter.

20 nov 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215