Banner Image

Langs kysten 2017 - Semi-automatisk lusetelling er fullt mulig

Det mener operasjonell leder i Lerøy Aurora, Bjørn Mikalsen, som var en av rundt 80 deltakere på FHFs møter om forebygging og bekjempelse av lakselus henholdsvis i Harstad, Tromsø og Alta. Fakta-referatet fra møtene er nå tilgjengelig.
Fagfelt:

14 nov 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215