Banner Image

Storstilt prosjekt kartlegger hvordan havbruk påvirker torskegyting

Prosjektet «Impacts of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds» (ICOD) er i gang ved Smøla i Møre og Romsdal. Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, og har som mål å kartlegge hvordan oppdrett av laks påvirker torskegytingen i den norske kystsonen.
Fagfelt:

07 nov 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215