Banner Image

Analyse av avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk

Kunnskapen som finnes i dag om avfall som dannes fra sjøbasert oppdrett i form av utrangert utstyr og andre materielle forbruksvarer er på et høyt nivå. Men det er behov for en utvidelse av kunnskapsgrunnlaget. Et nylig oppstartet FHF prosjekt skal fremskaffe en oversikt over mengde avfall fra sjøbasert havbruk og dokumentere hvordan de viktigste fraksjonene håndteres av næringen og avfallsmottakere.
Fagfelt:

24 mar 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215