Banner Image

Gode resultater fra pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon

Etterspørsel og stigende pris på marine ingredienser, gjør at viktigheten for å finne lønnsomme produksjonsmåter av restråstoff om bord i havfiskeflåten er økende. Et nylig avsluttet FHF prosjekt har nå utviklet et pilotanlegg for ensilering om bord i en tråler slik at 100 % av råstoffet kan utnyttes om bord.
Fagfelt:

15 mar 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Nordnes
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215