Banner Image

Nye oppdaterte rensefiskveiledere

Rensefiskveiledere blir brukt av næringen direkte og som bakgrunnsmateriale til å lage egne bedriftsspesifikke protokoller. Et FHF prosjekt har hatt som mål å oppdatere veiledere, og de nye er nå tilgjengelig.
Fagfelt:

09 mar 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Marine Harvest ASA
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215