Banner Image

Krav til sosial bærekraft analysert

Krav til dokumentasjon, og evt. sertifisering, av sosial bærekraft øker fra markedene, da er det viktig for næringen å ha analysert både trusler og muligheter. Nå foreligger en ny vurdering fra et FHF-prosjekt.

24 mai 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Bjørn Tore Forberg
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215