Banner Image

Best practice for medikamentfri lusekontroll - ny kunnskap

Et nytt skritt på veien mot medikamentfri lusebehandling: ny sammenstilling av best practice.

23 mai 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Ned Alley, ANB
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215