Banner Image

Økt kunnskap om laksens adferd under avlusing

Et nylig avsluttet FHF prosjekt bidrar med økt kunnskap om laksens adferd under avlusing, samtidig som det viser at ny teknologi kan benyttes for å øke forståelsen for laksens adferd i merd. Resultatene fra prosjektet kan bli et viktig bidrag for å redusere tap av laks blant annet som følge av uheldige forhold ved avlusing.
Fagfelt:

15 mai 2017
Skrevet av: FHF
Error loading Razor Script PredefinedProjects.cshtml
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215